Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /web/htdocs3/mirelinacz/home/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 135
Co znamená pojem krizový management? - Mirelina

Krizové situace v hotelu můžou být zapríčiněny dvěma způsoby: působením člověka, nebo vinou přírodních živlů. Krizový management má za úkol předcházet mimořádným událostem, či krizovým situacím. Každá mimořádná událost je jedinečná a má pokaždé jiný průběh. Přípravou jednotlivých typů úkonů si však krizový management může osvojit určité postupy, které pak upraví pro konkrétní situace.

Krizový management lze definovat jako proces strategického plánování a řízení krizí, potažmo i jiné zásadní negativní změny. Krizový management se zabývá řešením krizových situací a je odnoží managementu jako takového.

Jaké kritické situace můžou ovlivnit chod hotelu?

 • živelné katastrofy, povodně
 • požáry
 • epidemie
 • přerušení dodávek elektřiny, plynu a vody
 • havárie vody či kanalizace
 • hromadný odchod zaměstnanců

Každá z těchto mimořádných událostí negativně ovlivní chod hotelu, případně úplně zastaví jeho činnost. Je nutno ihned analyzovat problém a vymyslet jeho řešení, které je potřeba ihned realizovat.

Na co se zaměřuje krizový management?

 • korekci – minimalizaci zdrojů (příčin vzniku) krizových situací,
 • prevenci – přípravě na činnost v krizových situacích,
 • kontrakci – bránění vzniku a eskalací krizových situací,
 • redukci – omezení zdrojů krizových situací a jejich negativního působení,
 • obnovu – odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace

Taktika postupu v krizové situaci závisí na stanovených cílech. Cíle lze rozdělit na:

 • ideální – nejlepší, čeho můžeme dosáhnout,
 • minimální – nejmenší, na co může řídící subjekt přistoupit,
 • reálný – ten, kterého lze za dané situace dosáhnoutKrizový management je charakteristický tím, že rozhodnutí se přijímá v síti složené z více aktérů a jsou pod silným tlakem při řešení krize.

Výše uvedené naznačuje, že krizový hotelový management nelze podceňovat a je to práce pro experty. Jednou ze specializací naší firmy je i hotelový krizový management, který pomůže vašemu zařízení vzpamatovat se z krize v průběhu 1-2 let.

Zavolejte nám a my vám pomůžeme s nejvhodnějším řešením vaší krize.